YAZAN: EBULGAZİ BAHADIR HAN (1603-1663) HAZIRLAYAN: MUHARREM ERGİN KİTABIN ADI: TÜRKLERİN SOY KÜTÜĞÜ ŞECERE-İ TERAKİME (1660 yazılmış) OĞUZNAME‘nin TÜRKMEN RİVAYETİ yani ÇAĞATACASIdir. NURİ İŞAN veya TAŞKENT Nüshası 1937 Yılında TÜRK DİL KURUMU YAYIMLAMIŞTIR. - Canlı Türkmen rivayetlerinden toplanarak yazılmıştır.............................. Cengiz Soyundan gelen babası; Hazerm ÖZBEK Hanlarından Arab Muhammed Han‘dır. Son şekli: 1958'de Rus Türkolog'u Prof. Dr. A. N. Kononov Moskova'da yayınlamıştır.
M. SELIM KUDAR

Oğuz Han'ın 12 Çadırda oturan 24 Torununun Adları-Manları ve kuslarının zikri.

SIRA NO. TORUNUNUN ADI TABİAT'INA GÖRE ADININ MANASI İMGE'SI DAMGA SEMBOLÜ AİLESİNİN KENDİNE SEMBOL ETTİĞİ
-KUŞU-
1 Kayı Muhkem Şahin (Şunkar)
2 Bayat Devletli Baykuş (Ügi)
3 Alka Evli Muvavık Çakır (Köykenek Küykenek- Keler
4 Karaevli Nerede otursa Çadır ile oturucu Çaylak (Gôbek Sarı)
5 Yazır İller Ağası Turumtay (Torumtay)
6 Yasır Önüne ne rastlarsa onu yıkar Atmaca (Kırgu)
7 Dodurga Yurt almayı ve onu tutmayı bilici Kızıl Kartal
8 Düker Çevre Atmaca (Köçgen- çalağan)
9 Avşar İşi çabuk işleyici Beyaz Doğan (Çerelaçin)
10 Kızık Ejderha- Kahraman Sarıca
11 Bigdili Sözü hürmetli Karga (Bihri)
12 Karkın Aşlı Sürbükti
13 Bayındır Nimetli Şahin (Laçin)
14 Becene Yapıcı Ala Şahin (Ala toğnat)
15 Çavuldur Namuslu Anka (Devlet Kuşu-Buğdayık
16 Çepni Cesur Devlet Kuşu (Hümay)
17 Salur Kılıçlı Kartal (Bürgüt)
18 İmir Zenginlerin zengini Ancarı
19 Alayuntlu Ala Atlı Yağılbay (Yığılbay)
20 Üregir İyi iş yapan Atmaca (Baygu)
21 İgdir Büyük Kartal
22 Bügdüz Hizmetkar Şahin (Italgu-yıtalgu)
23 Ava Mertebesi yüksek Bayaz Şahin (Toygun)
24 Kınık Aziz Ak Kartal


Geri dön

Home