sarıkız

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ün TÜRK'lük HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

"Bu memleket Dünya'nın beklemediği, asla ümit etmediği bir müstesna mevcudiyetin, yüksek tecellisine, yüksek sahna oldu. Bu sahna yedi bin senelik en aşağı birTürk beşiğidir. Beşik, tabiatın rüzgarları ile sallandı, beşiğin içindeki çocuk, tabiatın yağmurları ile yıkandı. O çocuk tabiatın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvala korkar gibi oldu, sonra alıştı, onları tabiatın babası tanıdı, onların oğlu oldu. Birgün o tabiat çocuğu, tabiat oldu, şimşek, yıldırım, Güneş oldu, Türkoldu. Türk budur, yıldırımdır, kasırgadır. Dünya'yı aydınlatan Güneş'tir.
GAZI MUSTAFA KEMAL ATATÜRK